شامی رشتی مرادی

شامی رشتی اگر در ماه رمضان مهمان استان گیلان بوده باشید. حتما این شامی را بر روی سفره گیلانی ها دیده اید. البته برای روزهایی خاص مانند جشن عقد درکنار نان و پنیر و سبزی به نشانه برکت هم سرو می شود. هنگام غروب و نزدیک به افطار عطر و بوی این شامی از هر…