شعبه اول

خیابان لاکانی ، صندوق عدالت

شماره تماس

شعبه لاکانی : 33236732-013

 

دفتر مرکزی

 رشت، خیابان شهید اسدی

شعبه دوم

بلوار شهید انصاری ، پارس یک

شماره تماس

شعبه انصاری : 32722851-013

شماره تماس کارخانه

013-33700700

شماره کیترینگ

0911-238-8089

 

پست الکترونیک

moradifood@gmail.com
50-100 copy

شعبه اول : خیابان لاکانی ، صندوق عدالت

شعبه انصاری : 33236732-013

 

شعبه دوم : بلوار شهید انصاری ، پارس یک

شعبه انصاری : 32722851 -013

 

 

دفتر مرکزی : 33700700-013

info@moradifood.com

تمام حقوق سایت برای آش مرادی  محفوظ است.

Develop & Design 361ADV