کتلت گوشت مرادی

کتلت گوشت کتلت گوشت صنعت غذایی مرادی یک کتلت سنتی نیست، کتلتی مدرن با توجه به ذائقه تغییر یافته افراد است. رسپی این محصول سال ها پیش توسط حاج محمد مرادی ارائه شد. پخت آن به عنوان پیش غذا در مجالس برای بسیاری از گیلانی ها که مجموعه مرادی افتخار برگزاری مجالس آن ها را…