آش قلمکار مرادی

آش قلمکار آش قلمکار در زمان ناصرالدین شاه قاجار برای اولین بار پخت شد و با توجه به نذر هرساله او برای پخت آش قلمکار، پخت این نوع آش در کشور رواج پیداکرد. ایرانی ها آش را به بهانه های مختلف مانند نذری، پشت پا، ماه رمضان و … می پزند همان گونه که مشخص…